Välkommen till Advokat Anna Notfors AB

Kontakta mig om ni behöver hjälp av ett erfaret ombud i vårdnadstvister. Jag handlägger också andra ärenden gällande barn såsom umgängestvister och tvister om underhållsbidrag. Även uppdrag som målsägandebiträde och försvarare i brottmål och offentligt biträde i LVU-ärenden ingår i mitt verksamhetsområde.

Jag har mångårig erfarenhet som advokat och har dessförinnan tjänstgjort på såväl tingsrätt som kammarrätt och arbetat som lärare och kommunjurist.

Alla ärenden hanteras med fullständig diskretion och ni bemöts med hög kompetens och stort engagemang. Nöjda klienter är mitt motto. Jag bistår självfallet med hjälp till finansiering via rättsskydd eller rättshjälp.

Erfarenhet

 • Jur kand Uppsala universitet 1983
 • Linköpings och Östersunds tingsrätter 1983-1986
 • Biträdande jurist 1986-1987 i Östersund
 • Studier Uppsala universitet 1987-1990
 • Kammarrätten i Stockholm 1990
 • Biträdande jurist 1991-1993 i Östersund’
 • Medlem i Advokatsamfundet 1993
 • Delägare i Advokatfirman Notfors HB i Östersund 1993-1998
 • Utträde ur Advokatsamfundet 1998 för barnledighet
 • Lärartjänst Mitthögskolan 1999-2000
 • Kommunjurist Östersund 2000-2001
 • Återinträde i Advokatsamfundet 2001
 • Från 2001 egen verksamhet i Östersund, Skellefteå, Jönköping och Eksjö