Välkommen till Anna Notfors AB

Jag har per den 1 augusti 2019 upphört med min verksamhet och utträtt ur advokatsamfundet.